Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu BazaDziecka.pl

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe (adres poczty elektronicznej) są przetwarzane przez Skryba w celach związanych z przesyłaniem newsletterów.

Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Skryba, z siedzibą w Poznaniu (60-461) przy ul. Krajeneckiej 20.

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącym ochrony danych osobowych /RODO/ na przetwarzanie Twoich danych osobowych niezbędne jest uzyskanie Twojej zgody.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak BazaDziecka.pl: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez BazaDziecka.pl poprzez Serwis .

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie na warunkach określonych w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym: nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, nie są zbierane. Jedynymi danymi zbieranymi podczas takiego przeglądania są czas logowania, rodzaj przeglądarki internetowej, IP i lokalizacja - zbierane dla celów statystycznych. Reklamy w ramach Serwisu, w tym między innymi Bannery, nie zbierają żadnych Danych poszczególnych Użytkowników.

Użytkownicy winni mieć świadomość, iż BazaDziecka.pl może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie jej przekazanym. Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi.

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: ( a) BazaDziecka.pl może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies , z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; ( b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; ( c) BazaDziecka.pl może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo Terytorium lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych, wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń Praw, Dóbr bądź innych praw.

Administratorem Danych jest BazaDziecka.pl. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Konta, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez BazaDziecka.pl na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów BazaDziecka.pl jako administratora Danych.

Użytkownikom Zarejestrowanym przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Biura Obsługi Klienta), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.

BazaDziecka.pl może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony Praw, Dóbr lub innych praw.

Serwis kierowany jest do: ( a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; ( b) osób prawnych; (c ) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania bądź (d) innych podmiotów gospodarczych.

BazaDziecka.pl wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu Sieci.

Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża Zgodę na zbieranie i przetwarzanie Danych jego dotyczących na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności . W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium .

Jak chcesz aby Twoje dziecko spędziło czas?
Aktywność sportowa
Rozrywka na weekend
Nauka przez zabawę
Wydarzenie kulturalne
Warsztaty i kursy
Masz konkretne oczekiwania?
Skorzystaj z naszego katalogu!
Data od:
Data do:
Wybrane miasto:
Newsletter
Reklamy
Kronika rodzinna
Obozy narciarskie
data założenia: 04.12.2014 21:01
Ostatni post: 04.12.2014 21:03

Zapraszamy miłośników białego szaleństwa na obóz narciarski Zobacz więcej »

Kirunek Kolonia Harsz

Wreszcie wypłynęliśmy! 4 żaglówki pod wspólną banderą wypłynęły z Giżycka ku nowej przygodzie. Zobacz więcej »

Partnerzy:
BEZPIECZNY STOK
Klub Mamuśki
PayU
SOSrodzice.pl
Świadoma Mama
Szlak Rzemiosła
Teatr Animacji w Poznaniu
Teatr Będzin
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
BEZPIECZNY STOK
Klub Mamuśki
PayU
SOSrodzice.pl
Świadoma Mama
Szlak Rzemiosła
Teatr Animacji w Poznaniu
Teatr Będzin
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Poleć nas na Facebook i G+
Twitter Pinterest
Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności